Resources

RESOURCES

ZimRights Resouces

factsheet-achrp

Human Rights Factsheet - ACHPR

Resources
democracy-action-zone

The ZimRights Elections and Democracy Action Zone

Resources
impact-of-covid

Impact of COVID-19 Lockdowns on Human Rights

Resources
analysis-legal

An Analysis of the Legal and Policy Framework

Resources

Analysis of the ZHRC Access to Documentation Report

Resources

ZHRC UPR Report, 2021

Resources

ZimRights UPR Priority List

Resources

Advance Questions for Zimbabwe's UPR Review

Resources

Civil Society Organisations, Stakeholders’ UPR Report

Resources
bhuku-rekupa-dzidziso.jpg

Bhuku Rekupa Dzidziso Nezvekupiwa Kwemasimba Ekuzvitonga Kumatunhu

Resources
zhrc-in-report.jpg

ZHRC Report on National Inquiry on Access to Documentation in Zimbabwe

Resources
guide-to-devolution-2.jpg

Guide to Understanding Devolution - Edition 2 .............................

Resources
rights-in-crisis.jpg

Rights in Crisis: A Human Rights Analysis of the COVID-19 Pandemic in Zimbabwe

Resources
what-you-must-know.jpg

What You Must Know About Constitution Amendment Bill (No.2)-H.B.23 2019

Resources
what-you-must-know.jpg

Zvamunofanira Kuziva Maringe Nezvirikuda Kushandurwa Mubumbiro

Resources
what-you-must-know.jpg

Okumele Ukwazi Nge Kuguqulwa Kwesisiekelo Sombuso (No.2)-H.B.23 2019

Resources
guide-1.jpg

A Citizens’ Guide To Understanding the Zimbabwe Human Rights Commission

Resources
guide-2.jpg

A Citizen Guide to Understanding Constitutionalism

Resources
guide-3.jpg

Guide to Understanding Devolution

Resources
X