Resources

CLC Analysis of the Zimbabwe Independent Complaints Commission Bill

This  is a commentary from the recently established Constitutional Law Centre on the Zimbabwe Independent Complaints Commission Bill which seeks to implement section 210 of the Constitution which requires the establishment of an independent complaints mechanism .  The principal purpose of the ICM is to provide an avenue for members of the public to pursue […]
Read More

COMMUNAL LAND FACT SHEET

Is there a law governing communal land? The Communal land is governed by the Communal Land Act Chapter 20:04. This Act should be read together with the Land Acquisition Act, Traditional Leaders Act and the Constitution of Zimbabwe. Which land forms part of communal land? It is not easy to define which land constitutes communal […]
Read More

Isiqondiso sokuzwisisa mayelana ngokwehliswa kwamandla okuzibusa ezabelweni(devolushini)

Lesi siqondiso senzelwe ukuba sisize umphakathi ukuba azwisise ngodaba lokwehliswa kwamandla okuzibusa eZimbabwe ukuze izizalwane zenelise ukuthuthukisa lokuphakamisa ukunanza ngokupheleleyo mayelana ngokwehliswa kwamandla Lesisiqondiso sinika umphakathi ulwazi mayelana ngendlela zokwehliswa kwamandla okwehlukeneyo ezizweni njalo sifundisa ukuthi ukwehliswa kwamandla ezabelweni kumele kudalelwe ilizwe lelizwe. DownloadZIMRIGHTS Ndebele Guide to Understanding Devolution
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest ZimRights News and Updates.
No, Thanks
Subscribe to our newsletter
X